Favorieten in de browser brengen u naar de gewenste pagina, maar niet naar de plek op die pagina waar u iets interessants tegenkwam dat u wilde onthouden. Flamory doet dat wel. Met dit programma maakt u een schermafbeelding van de informatie die u wilt bewaren en van daaruit kunt u later naar exact dezelfde plek op die pagina springen. Ook kunt u op deze afbeelding markeringen aanbrengen of er een doorzoekbare notitie aan toevoegen. Dat alles is al heel handig, maar het aardige is dat Flamory niet alleen in uw browser werkt maar ook in uw pdf-reader, uw tekstverwerker en vrijwel elk ander programma.

Flamory vindt u hier.