Computers zijn volstrekt logische apparaten, al lijkt dat soms niet zo. Uiteraard is de onderliggende elektronica zeer complex. Die complexiteit kan echter worden teruggebracht tot allerlei overzichtelijke bouwstenen (in de processor van je pc zijn dat er heel veel) waarmee ook elektronica-hobbyisten kunnen spelen. Het programma Simple Solver – een tip van Marc Krafft – helpt daarbij. Hierin kun je zelf logische schakelingen ontwerpen, testen en optimaliseren. Uiteraard is Simple Solver alleen geschikt voor mensen die al iets weten over gates en flip-flops en voor wie de logica van Boole tweede natuur is.

Je vindt het programma op www.simplesolverlogic.com.