Een toetsenist heeft het makkelijker dan de bespeler van een snaarinstrument omdat de noot die hij vindt ook meteen klinkt terwijl de snaarspeler die noot met één hand moet zoeken en hem met de andere moet laten klinken. Violisten hebben het zo mogelijk nog lastiger omdat dat laten klinken meestal indirect met behulp van een strijkstok gebeurt. Het heeft dan ook even geduurd voor er een viool-app werd gebouwd maar nu is hij er dan en hij heet Violin Magical Bow. Enerzijds is het een game om zo nauwkeurig mogelijk noten méé te spelen en anderzijds kunt u er zelf melodietjes op laten klinken.

Download Violin Magical Bow voor iOS en Android