de beste downloads verzameld

windows

Blocks vs. Blocks – Speelvelden veroveren

In veel strategische games is het doel om zo veel mogelijk controle over het speelveld te krijgen. Nergens is dat principe zo simpel maar doeltreffend toegepast als in Blocks vs Blocks. Elk level bestaat uit een veld met vakjes dat verdeeld is in meerdere sectoren. U en uw computertegenstander beginnen elk met een gekleurde sector en mogen om beurten een gebied veroveren dat daaraan grenst. Wie aan het eind het meeste terrein bezit, wint. In latere levels strijden echter meer opponenten om de macht en wordt de uitdaging een stuk groter. En dan zijn er nog extra moeilijke bonus-levels.

Blocks vs. Blocks is er voor zowel iOS als Android.